2020 жылдың 29 желтоқсанында «Қарағанды жоғары медициналық интерколледжі» ЖММ денсаулық сақтау ардагерлері: Б.М. Құндақбаев, Б.М. Мұздыбаев пен Қ.А. Алтынбеков жаңа білім беру ғимаратының бәсекеге қабілетті жаңа формациялы мамандарды даярлау үшін құрылған оқу-әдістемелік және тәжірибеге бағытталған жабдықтарымен таныстырылды.

2020 жылдың 29 желтоқсанында «Қарағанды жоғары медициналық интерколледжі» ЖММ денсаулық сақтау ардагерлері: Б.М. Құндақбаев, Б.М. Мұздыбаев пен Қ.А. Алтынбеков жаңа білім беру ғимаратының бәсекеге қабілетті жаңа формациялы мамандарды даярлау үшін құрылған оқу-әдістемелік және тәжірибеге бағытталған жабдықтарымен таныстырылды.
Өз кезегінде санитарлық-гигиеналық қызмет ардагерлері Б.М. Құндақбаев және Қ.А. Алтынбеков, жаңадан ашылған 0303 000 «Гигиена және эпидемиология» мамандығына қызығушылық танытып, еңбек нарығында сұранысқа ие, осы мамандық бойынша білікті кадрлардың қажеттілігі туралы пікірлерімен бөлісті. Сондай-ақ, қажет болған жағдайда ардагерлер өздерінің білімдерімен және көп жылдық тәжірибелерімен бөлісуге дайын.

29 декабря 2020 года ЧУ «Карагандинский высший медицинский интерколледж» посетили ветераны здравоохранения: Кундакбаев Б.М., Муздыбаев Б.М. , Алтынбеков К.А. Ветераны были ознакомлены с учебно-методическим и практикоориентированным оснащением нового учебного корпуса, созданного для обучения конкурентоспособных специалистов новой формации.
В свою очередь ветераны санитарно-гигиенической службы Кундакбаев Б.М. и Алтынбеков К.А., заинтересовались вновь открытой специальностью 0303 000 «Гигиена и эпидемиология», поделились своим мнением о необходимости и подготовки квалифицированных кадров данной специальности, востребованных на рынке труда. Также при необходимости ветераны готовы поделиться своими знаниями и многолетним опытом.

Закрыть меню